BBN Måleri AB

Om Oss

BBN Måleri AB beläget i Motala.

Ett mindre bolag med stora resurser och hög kompetens.

Vi utför alla förekommande måleriarbeten såväl invändig och utvändig målning.

Både renovering och nyproduktion.

Vi utför arbeten även utanför Motalas gränser

Nya kunder stora som små välkomnas.

Tjänster

  • Målning tak,väggar och snickerier
  • Tapetsering
  • Ombyggnadsmåling
  • Nyproduktionsmålning
  • Fönsterrenovering-omålning
  • Trapphusmålning
  • Golvmålning
  • Målning av träfasader
  • Målning av putsfasader

Fönster

 

Fönster tillhör de detaljer av ett hus som är mest utsatta för yttre påfrestningar i form av väder och vind. Temperaturväxlingar gör att kondens bildas och om målningen av fönstret är sprucket kan fukt tränga in och skada virket i fönstret.

 

Därför rekommenderar vi att ni med jämna mellanrum kontrollerar era fönster så att målningen eller kittet inte har spruckit så att ni på sikt får fuktskador. Ju lägre tid som går efter att skador på ett fönster har uppträtt, desto kostsammare blir åtgärden.

 

Vi kan erbjuda en besiktning av era fönster och efter det en rekommendation och kostnadsförslag på nödvändiga åtgärder.

 

På Eriksbergsgatan i Motala har vi en verkstad iordningställd där fönsterrenoveringen av flesta fall utförs. Vill ni hellre att vi gör det på plats går det också bra.

Att minska energiförbrukningen med täta fönster är bra för både plånboken och miljön.

Kontakta Oss

 

Telefon:

0141-23 53 86

073-901 09 91

 

E-post:

Info@bbnmaleri.se

 

Besöksadress:

Eriksbergsgatan 4

59145 Motala

 

Postadress:

BBN Måleri AB

Bangårdsgatan 9

59145 Motala

 

E-post:

Info@bbnmaleri.se

 

Nicklas Friberg

Passa på att utnyttja rot avdraget!

30% billigare 100% enklare

30% avdrag på arbetskostnaden

Avdraget ger dig som småhus/fritidshus- och bostadsrättsinnehavare.

 

Du har rätt till 30% skattereduktion på arbetskostnaden när du köper måleriarbeten, dock max 50 000 kronor per år och individ.

Miljö & Kvalitet

 

Vi eftersträvar att verksamheten förorsakar minsta möjliga miljöpåverkan inom och utom företaget.

 

Vi ska välja färger och annat material tillsammans med beställare för att uppnå högsta möjliga kvalitet beträffande utförande och hållbarhet, samt med minsta möjliga påverkan på miljö och hälsa.

 

Vi ska arbeta förebyggande för att minska miljöpåverkan och föroreningar. 

 

Vi efterstävar att begränsa uppkomsten av avfall och se till att avfall som kan återvinnas sorteras, samt försöka minska utsläpp av lösningsmedel. 

     

Vi ska följa lagar som gäller för miljöskydd och hushålla med resurser, vatten och energi 

     

Vi eftersträvar att tillgodose kundens underförstådda behov, krav och förväntningar. 

      

Vi ska arbeta för att beställd tjänst utförs i tid, samt på rätt sätt. 

      

Vi eftersträvar att erbjuda en trivsam, sund och säker arbetsmiljö.

 

Vi arbetar för ständiga förbättringar inom ovanstående områden.

Välkommen att kontakta oss för prisöverenskommelse och utförande av alla slags måleriarbeten.

Nicklas Friberg

Tel. 073-901 09 91