Miljö & Kvalitet

Miljö & Kvalitet

 

Vi eftersträvar att verksamheten förorsakar minsta möjliga miljöpåverkan inom och utom företaget.

 

Vi ska välja färger och annat material tillsammans med beställare för att uppnå högsta möjliga kvalitet beträffande utförande och hållbarhet, samt med minsta möjliga påverkan på miljö och hälsa.

 

Vi ska arbeta förebyggande för att minska miljöpåverkan och föroreningar. 

 

Vi efterstävar att begränsa uppkomsten av avfall och se till att avfall som kan återvinnas sorteras, samt försöka minska utsläpp av lösningsmedel. 

     

Vi ska följa lagar som gäller för miljöskydd och hushålla med resurser, vatten och energi 

     

Vi eftersträvar att tillgodose kundens underförstådda behov, krav och förväntningar. 

      

Vi ska arbeta för att beställd tjänst utförs i tid, samt på rätt sätt. 

      

Vi eftersträvar att erbjuda en trivsam, sund och säker arbetsmiljö.

 

Vi arbetar för ständiga förbättringar inom ovanstående områden.

Välkommen att kontakta oss för prisöverenskommelse och utförande av alla slags måleriarbeten.

Nicklas Friberg

Tel. 073-901 09 91